Reflexní masáže - několik slov na úvod

zdraví & péče

Reflexní masáže, nebo spíše reflexní terapie, je známý pojem, pod kterým si však ne všichni dokáží představit, oč se přesně jedná.

Během několika článků se zde pokusíme objasnit tento termín a osvojit si základní kroky a hmaty masáže tak, abychom ji sami byli schopni provádět a pracovat tak na zlepšení či udržení našeho zdravotního stavu.

Budeme se zde soustředit hlavně, jak jinak, na reflexní masáže nohou a chodidel.

Co to tedy reflexní terapie je? Jedná se starodávnou terapii, která se uchovala až do dnešních dob, kdy je uznávaná západní medicínou.

Její kořeny můžeme hledat ve starověkých zemích od Egypta, přes Indii až po Čínu, ale podrobnější historií se budeme zabývat až v příštím článku.

Hlavním aspektem této masáže je mechanické působení na určité zóny a body na lidském těle, které odpovídají rozložení vnitřních orgánů.

Tyto zóny byly mnohokrát zkoumány v průběhu dějin a tak existuje několik map, které odrážejí vliv na nervová zakončení na povrchu těla s cílem ovlivnit vnitřní orgán.

My zde zmíníme jen několik nejvíce vědecky i historicky osvědčených.

Podobné působení na body na těle můžeme znát z akupresury a akupunktury, z níž vzešla reflexní terapie. Tyto zóny nalezneme po celém těle, reflexní masáž tak může být šíjová, zádová, pánevní a speciální nožní, které se zde budeme věnovat.

Na chodidlech totiž nalezneme odraz celého těla, pomocí map se tak postupně naučíme jak a kam přesně na chodidle sáhnout a zatlačit, abychom pomohli vyléčit například nespavost. Pomocí těchto hmatů můžeme zjistit i léčit různá onemocnění.

Reflexní terapie tak umožňuje zachování či obnovení zdraví jednoduchým způsobem, který můžeme praktikovat sami doma či se svěřit do rukou odborníků, kterých je u nás spousty.

Tyto masáže samozřejmě doprovází i pozitivní vliv na lidskou psychiku, to znamená celkovou harmonii těla a ducha - z terapie odcházíme s dobrou náladou.

Samozřejmě nemůžeme slíbit, že pouze pomocí této terapie lze porazit všechny choroby na světě. Lze ale říci, že správné provádění reflexní masáže a pozitivní víra v něj může přinejmenším pomoci i v boji proti vážným onemocněním.

Přístě si tedy více řekneme k historii této terapie a pak už přímo k masážním zónám.

Reflexní masáž chodidel