Reflexní masáže - historie reflexní terapie

zdraví & péče

Po kratší odmlce se dostáváme k dalšímu článku na téma reflexních masáží, k již slíbeným velice bohatým dějinám reflexní terapie.

Nejdříve se budeme věnovat nejstarší historii, v dalším článku se posuneme blíže k současnosti a k už zmíněným mapám reflexních zón.

Kořeny reflexních masáží bychom mohli hledat v oblastech dnešní Číny, Vietnamu a Indie již ve 4. či dokonce 5. tisíciletí před naším letopočtem.

Zde se zřejmě ve stejném období objevuje reflexní terapie i akupunktura, avšak co bylo dřív a zda nejdříve v Číně či Vietnamu, o to se stále vedou spory.

Základní kniha čínského lékařství Nej-Ting uchovává i první známý písemný doklad o reflexní masáži. Za autora této knihy je pokládán legendární “Žlutý císař” Chuang-Ti, který žil ve 3. tisíciletí před Kristem.

Z Číny vyvezl znalosti o reflexní terapii do Evropy až cestovatel Marko Polo na přelomu 13. a 14. století.

Teď se ale přesuneme více na západ, do starověkého Egypta v období kolem roku 2330 před naším letopočtem.

Zde se ve městě Saggara nachází hrobka Ankhmahora, známá jako Lékařova hrobka, s nástěnnou malbou, která zobrazuje reflexní ošetření rukou a nohou.

Z hieroglyfů u malby byl rozluštěn nápis: “Neubliž mi” a odpověď lékaře: “Budu činit tak, abys mne velebil.” Z Egypta se pak tato znalost zřejmě rozšířila do ostatních částí světa v období římského impéria.

Cesta k počátkům reflexologie pokračuje zpět na východ, do Indie. Mezi lety 1500 až 1000 před naším letopočtem tam byly literárně ztvárněny dosud ústně podávané Védy.

V části Ajurvédy, vědy o životě, poznamenal chirurg Suršuta:

“Reflexní masáž osvěžuje tělo, cévy, pokožku a klouby, také posiluje nervy, vyvolává blahý pocit zdraví, čistoty a štěstí.”

Vyslovil tak zřejmě dodnes platící podstatu oblíbenosti masáží. Je zajímavé, že Suršuta přímo identifikoval citlivé body na lidském těle, tzv. marmické body, jejichž poraněním je možné způsobit i smrt.

Na závěr naší cesty po dějinách reflexních masáží ve starém světě nemůžeme opomenout ani původní obyvatele Severní a Jižní Ameriky. Říká se, že znalost pochází především od Inků, u kterých byla reflexologie spojena s náboženskými obřady. Od těch se pak šířila dále na sever.

Jak vidíte, reflexní masáže provází lidstvo od nepaměti. Příště se zaměříme na oblast Evropy od středověku až téměř po současnost.

Reflexní masáž chodidel